Kernvisiemethode

We denken allemaal op deze vier manieren:

  • Via beelden (visueel)
  • Via geluiden (auditief)
  • Via het gevoel (kinesthetisch)
  • Via het denken (digitaal)

Iedereen heeft zijn/haar eigen voorkeur bij het denken/leren. Leerlingen die het liefste via beelden en via het gevoel leren, hebben een rechts georiënteerde leerstijl.

In onze linkerhersenhelft zit onze ratio. Daarmee beredeneren we, herkennen we woorden en getallen en kunnen we analyseren en logisch beredeneren. Onze rechterhersenhelft bevat emotie, ritme, ruimtelijk inzicht, muziek en gevoel.

Op veel scholen is de links georiënteerde leerstijl leidend. Leerlingen leren stap-voor-stap en werken vanuit onderdelen naar het geheel. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar bij het spellen van woorden. Leerlingen die links georiënteerd zijn, kunnen woorden gemakkelijk letter voor letter spellen.

Rechts georiënteerd

Leerlingen die vastlopen op school, zijn meestal rechts georiënteerd. Zij zien een woord voor zich als één beeld, en ook als ze lesstof tot zich moeten nemen, leren ze het best door verbanden te leggen. Als de school de lesstof echter niet op deze manier aanbiedt, kunnen deze leerlingen niet altijd meekomen met de rest van de klas, wat kan leiden tot een negatief zelfbeeld. De Kernvisiemethode sluit aan op de rechts georiënteerde leerstijl. Een woord wordt als één beeld direct in het lange termijngeheugen geplaatst. De methode beperkt zich overigens niet alleen tot taal. De methode gaat ook in op rekenvarianten, topografie en ander lesmateriaal. Daarnaast richt het zich op het sociaal-emotionele gebied.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. Kijk daarvoor onder het kopje ‘Contact’ in het hoofdmenu.