Rekenproblemen

Als rekenspecialist zie ik regelmatig leerlingen die op school vastlopen met rekenen. Met de rekenaanpak JaMaRa krijgen zij de kans om opnieuw of beter te leren rekenen. Vaak hebben ze te weinig begrip van hoeveelheden/getallen en kunnen ze niet of minder goed automatiseren.

Doelen

Tijdens een eerste kennismaking onderzoek ik welke onderdelen van het rekenen zorgen voor problemen op school. Daarna stel ik met de ouders/leerkracht doelen op en schrijf ik een handelingsplan.

Op de JaMaRamat

Resultaten

De leerling zal in de weken daarna een steeds betere koppeling kunnen leggen tussen hoeveelheidsbegrip en getalbegrip, een groter inzicht in getalstructuur krijgen en op de juiste manier leren automatiseren. JaMaRa leert hem of haar de juiste denkstrategie aan om te kunnen automatiseren. Het gaat er niet om wat de leerling denkt, maar hoe.

Gedurende dit proces wordt het werkgeheugen getraind en worden de resultaten meer en meer zichtbaar. Een stukje begeleiding van de ouder(s)/opvoeder(s) is onmisbaar bij JaMaRa: er moet dagelijks worden geoefend met de leerling.